page_banner

תרבות ארגונית

תרבות ארגונית

חָזוֹן

להיות הערך הראשון בעולםבורג קידוח עצמייצרן של כל שרשרת התעשייה

חָזוֹן

להיות הערך הראשון בעולםבורג קידוח עצמייצרן של כל שרשרת התעשייה

8d9f7179

משימה

לממש חיבור יעיל ולספק ערבות אבטחה

695c253d

משימה

לממש חיבור יעיל ולספק ערבות אבטחה

מוּשָׂג

קהילה תרבותית、 מעניינת קהילה、קהילת גורל

מוּשָׂג

קהילה תרבותית、 מעניינת קהילה、קהילת גורל

4c79ce3c

ערכים

מקצועי、 מיקוד、מיומן、ישר

00dace2b

ערכים

מקצועי、 מיקוד、מיומן、ישר

מַטָרָה

מופעל על ידי טכנולוגיה、שאפו להישרדות על ידי איכות

מַטָרָה

מופעל על ידי טכנולוגיה、שאפו להישרדות על ידי איכות

8a2e2efe