page_banner

בורג קידוח עצמי עם כנפיים

  • self drilling screw with wings

    בורג קידוח עצמי עם כנפיים

    להרכבת עץ על מתכת, נדרש חור בעץ עם קצת מקום כדי להימנע מהשחלה, העץ לפני סיום המקדחה ברצועה, נקודת הקידוח העצמית קודחת פלדה בעוד קצות הכנפיים יוצרים חור פיילוט שבולם במעבר דרך הפלדה, אחרת קצה המקדחה עלול להישרף, העץ, שבור או רצועת העץ המקבעת לא תהיה מודבקת.יישום 1: שתי הכנפיים מונעות מהעץ להיפגע על ידי קידוח חור פיילוט.עם צלעות מתחת לראש שהטביעו את העץ...