page_banner

אחריות חברתית

אחריות חברתית

Daheשילבה מחזיקי עניין ואחריות תאגידית להגנת הסביבה במערכת הניהול היומיומית שלה, ושילב את מושג האחריות החברתית באסטרטגיה התאגידית ובפעילות היומיומית שלה, ובכך מימש את השילוב האורגני של אחריות חברתית ואחריות תאגידית

קיימות

דההמקפידה על אסטרטגיית הפיתוח בר-קיימא, לוקחת את חיסכון במשאבים, בריאות והגנה על הסביבה כקו המרכזי, בונה חיסכון במשאבים ומצב ייצור ומצב פעולה ידידותיים לסביבה, מממשת פעולה דלת פחמן משלה, ומפתחת הגנה על סביבה בריאותית וחיסכון באנרגיה. מוצרים חלופיים שיתרמו לבניית "סין הירוקה"

Sustainability
Public welfare charity

צדקה לרווחת הציבור

עזרה לחברה ולתת חזרה לחברה היא המשימה והאחריות ש-DaHe דבק בה כבר זמן רב.ביצוע פעולות רווחה וצדקה ציבורית היא תרומתו של המיזם לחברה והכוח המניע עבור המפעל להגיע להצלחה מתמשכת.אנו נוקטים בפעולות אקטיביות ועושים מאמצים בלתי פוסקים לבנות חברה טובה יותר.

טיפול בעובדים

במהלך השנים העמידה החברה את בניית הצוות בעמדה חשובה, הקפדה על מכוונות אנשים, בדגש על טיפול אנושי, בסביבת העבודה, לוגיסטיקת חיים, פעילויות תרבות וספורט, לימודי ילדים, צמיחה אישית ועוד. היבטים לתת טיפול וערבות לצוות; ובאמצעות הקמת קרן רווחה מפעל, לסייע לעובדים הקשים הסובלים ממחלות קשות או מהפסדים כלכליים, יצרו משפחת צוות מלוכדת, מבצעת ודואגת זה לזה, עזרה הדדית.

Employees care
Teamwork Join Hands, Close-up of business partners making pile of hands at meeting, business concept.

יחסי לקוח

DaHe דבקה במושג "מרכז לקוח" ומשלבת את הקונוטציה הערכית של יושרה, תשוקה ואחריות ביחסים עם הלקוחות.הוא חושב מה הלקוחות רוצים, אכפת לו ממה הלקוחות מודאגים ואכפת לו ממה שהלקוחות מודאגים ממנו.מצד אחד, היא מוכוונת שוק ומפתחת כל העת מוצרים בעלי ביצועים גבוהים ואיכותיים כדי לענות על צרכי הלקוחות. מצד שני, מידע שיטתי, סטנדרטי, פירושו להמשיך ליצור ערך ללקוחות, לשפר את שוק הלקוחות. תחרותיות, ושואפים ליצור ספק אמין!